DỊCH VỤ BẢO HÀNH

1 Thời hạn bảo hành

– Tất cả sản phẩm cửa lưới chống muỗi Diễm Sao được bảo hành 12 tháng.

2 Điều kiện bảo hành

-Sản phẩm đang trong thời gian bảo hành.

-Sản phẩm bị hư hỏng do quá trình sản xuất.

3 Các trường hợp không bảo hành

-Sản phẩm đã hết thời gian bảo hành.

-Sản phẩm đã bị khách hàng sửa chữa .

-Sử dụng không đúng cách, hoặc sai mục đích.

-Sự cố do người gây nên , do động vật phá hoại.